Proponuję odebrać uprawnienia PinkieStyle

Proponuję odebrać uprawnienia zamkniętym kontom tyup DarkleSparklina i CCx elite