Powrót

Powracam choć miałam odejść. Mam sumiemie zostawiając ta wikię.